صــوُت ِ شـَب

.. آه ِ دوســت در مَـ ن دَمیـده اسـتــــ

                                               صدا کن مرا صدا کن مرا.صدای تو خوب است.صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی استکه در انتهای صمیمیت حزن می‌روید.در ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 32 بازدید
اسفند 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
14 پست
اسفند 85
5 پست
دی 85
2 پست
مهر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
دی 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
5 پست
آذر 83
4 پست
آبان 83
7 پست
مهر 83
4 پست